438, ห้องชุด บ้านฉางคอนโดมิเนียม D

กรอกสัญลักษณ์ที่ปรากฎในภาพ