1086, ที่ดินเปล่ารวมสามแปลง ตำบลตะพง

กรอกสัญลักษณ์ที่ปรากฎในภาพ